Välkommen till Studentkåren StuFFs medlemsportal

Bli medlem här

Du kan även logga in via ditt LiU-ID för att bli medlem.

Fördelar med att vara medlem

Fortsatt starkt studentinflytande:
Genom ditt medlemskap i kåren kan vi fortsätta vara en stark röst för studenter. Ju fler vi är desto mer kan vi göra tillsammans.

Utbildningsbevakning och studiesocialt stöd:
Som student och medlem får du en utbildning som kvalitetsäkras, en arbetsmiljö bevakas och ett rikt studentliv fullt av möjligheter.

Förmåner

Som medlem får du 10 % på maten vid våra kårhus i Linköping och Norrköping, samt på inträde till nattklubbar vid kårhusen. Visa ditt digitala medlemskap i STUK-appen nästa gång du ska till något av våra kårhus!