Funktionen för inloggning fungerar delvis, spara ditt kvitto efter köp som säkerhet!

Välkommen till Studentkårens medlemsportal

Bli medlem här

Bli medlem och betala medlemsavgiften här.

Om du redan är medlem kan du logga in för att ändra dina uppgifter, betala avgifter och skriva ut kvitto.. (Funktionen för inloggning fungerar delvis, om du inte kan logga in vänligen kontakta medlemskap@stuff.liu.se )

Fördelar med att vara medlem

Fortsatt starkt studentinflytande:
Genom ditt medlemskap i kåren kan vi fortsätta vara en stark röst för studenter. Ju fler vi är desto mer kan vi göra tillsammans.

Utbildningsbevakning och studiesocialt stöd:
Som student och medlem får du en utbildning som kvalitetsäkras, en arbetsmiljö bevakas och ett rikt studentliv fullt av möjligheter.

Förmåner

Som medlem får du även rabatter på våra kårhus i Linköping och Norrköping, samt andra rabatter och förmåner.